ENERJİ

Akça Enerji Grubu, 1998 yılında Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. 'nin kurulmasıyla, elektrik üretim ve ticareti faaliyetlerine başlamıştır. 2006 yılı içinde 20 MW kurulu güce sahip yüksek verimli Doğalgaz Kojenerasyon Santralini tamamlayarak ilk yatırımını işletmeye almıştır.

2007 yılı itibarı ile Yenilenebilir Enerji Projeleri AR-GE çalışmalarının tamamlanması ile Türkiye Enerji Sektöründe faaliyetlerin genişletebilmesi amacıyla yeni yatırım kararları alınmıştır.
Bu kapsamda; Sarayköy Denizli’de 4 MW Jeotermal Enerji Santralı, Aliağa İzmir’de 19,2 MW Rüzgar Enerjisi Santralı, Alaşehir/Manisa’da 19,4 MW Jeotermal Enerji Santralı ve Aliağa&Bergama/İzmir’de 22,5 MW Rüzgar Enerji Santralı yatırımlarımız başarı ile tamamlanarak işletmeye alınmıştır.

Güneş Enerjisi Santralı yatırımları proje etüt çalışmalarımız devam etmektedir.

2020 yılına kadar 75 MW Jeotermal Enerji, 75 MW Rüzgâr Enerjisi ve 25 MW Güneş Enerjisi santrali projelerimizin faaliyete geçmesi ile birlikte toplam 175 MW kurulu güce ulaşılması planlanmaktadır.

Ülkemizin parlak geleceğine katkıda bulunabilmek adına, yenilenebilir enerji yatırımlarımıza kararlılıkla devam edilmektedir.